MILJÖ & KVALITET

 

Vi är ett ansvarstagande företag som de senaste åren har jobbat hårt med att minska vår miljöpåverkan och följer noga utvecklingen av fossilfritt stål och möjligheten till att använda återbrukat stål i vår produktion. Ambitionen är att vara resurseffektiva och framställa produkter och tjänster med hög kvalitet samtidigt som vi tar största möjliga hänsyn till vår omgivning och miljö. Vi bedriver ett konstant utvecklingsarbete så att våra produkter tillverkas effektivare, håller längre och förbrukar mindre resurser. 

Läs vår hållbarhetsrapport här

Vårt hållbarhetsarbete

Återvunnen stålråvara

En utav stålets starkaste egenskaper är förmågan att kunna återanvändas, det gör det till ett utav världens mest cirkulära material.

Produkterna ifrån oss på Rana är gjorda på minst 75% återvunnen stålråvara. Förenklat innebär det att stål som tidigare använts smälts ner, blandas med en viss procent ny råvara för att skapa de egenskaper som den nya produkten kräver. Detta görs utan att tumma på kvalitet eller produktens bärighet.

Fossilfri värmecentral

Genom att 2019 investera i en ny värmecentral ersätts all fossil eldningsolja. Våra årliga utsläpp minskas således med 576 000kg CO2. Sedan dess är 100% av energin vi förbrukar ifrån förnyelsebara energikällor.

I samband med detta bygger vi om hela värmesystemet till ett vattenburet system samt installerar nya ventilationsaggregat med värmeåtervinning. Detta medför ytterligare energibesparningar och förbättringar av inomhusmiljön.

Vattenburet färgsystem

2020 genomfördes omfattande ombyggnation av vårt måleri och sedan dess målas alla våra fackverk med vattenburna färger vilket resulterar i att vi minskat vår förbrukning av lösningsmedel med ca 20 000kg per år.

Förutom de positiva effekterna det har på miljön blir det också en betydlig skillnad för vår personal som dagligen vistas i lokalerna. 

Siktet inställt på elbilsflotta

Vår ambition är att med tiden byta ut samtliga företags- och tjänstebilar till elbilar och vi hoppas att detta inspirerar fler företag i branschen och kommunen att göra samma sak.

Det första steget genomfördes 2022 när behovet av större parkeringplats uppstod. Då gjordes en investering av 20 st elbilsladdare vilket öppnade upp möjligheten för både personal och besökare att ta sig till och från vårt kontor med elbil.

All energi från vattenkraft

Du läste rätt! 100% av den energi vi förbrukar levereras ifrån Kvänum energi och kommer ifrån svensk Vattenkraft.

Egen energitillverkning

Vår ambition är på sikt att producera egen förnybar el i form av sol- eller vindkraft.

Vi har nu börjat bygga ut en av våra fabriker vars tak kommer förberedas för en framtida solcellsanläggning.

Certifikat:

Miljöcertifierad produktion
Ranaverken AB är miljöcertifierade enligt ISO-14001. Som stödjer en struktur för att tänka grönt vid både inköp, tillverkning och montage – en bra strategi både nu och i framtiden.

Kvalitetscertifierad tillverkning
Med intyg för tillverkningskontroll enligt EN 1090-1 kan Ranaverken CE-märka fackverksbalkar samt bärverksdelar och byggsatser av stål enligt Byggproduktförordningen i EXC1 till EXC3.

Kvalitetscertifierat montage
Ranaverken är godkänd för montering av stålkonstruktioner i EXC1 till EXC3 enligt EN 1090-2 och Nordcerts certifieringsregler D.

Kvalitetscertifierad svetsning
Ranaverken är godkänd för svetsning av fackverksbalkar samt bärverksdelar och byggsatser av stål enligt ISO 3834-2.

Kvalitets- och miljöpolicy
Ranaverken har antagit en miljö- och kvalitetspolicy som genomsyrar hela företagets produktion och där personalen återkommande utbildas för att ha kännedom om, samt följa företagets riktlinjer inom miljö och kvalitet.

Maskinleverantörernas Förening
Ranaverken är medlem i MaskinLeverantörernas förening.
En trygghet för dig vid en maskinaffär.
För mer info: www.maskinleverantorerna.se

BESÖK OSS

Ranaverken AB
Köpmansgatan 48
534 92 TRÅVAD

KONTAKT

Tel: 0512-292 00
rana@ranaverken.se