HÅLLBARHET OCH MILJÖ

 

Ranaverken arbetar utifrån en miljöpolicy som genomsyrar hela vår verksamhet. Ambitionen är framställa produkter och tjänster med hög kvalitet, samtidigt ta största möjliga hänsyn till vår omgivning och miljö.

Certifikat:

Miljöcertifierad produktion
Ranaverken AB är miljöcertifierade enligt ISO-14001. Som stödjer en struktur för att tänka grönt vid både inköp, tillverkning och montage – en bra strategi både nu och i framtiden.

Kvalitetscertifierad tillverkning
Med intyg för tillverkningskontroll enligt EN 1090-1 kan Ranaverken CE-märka fackverksbalkar samt bärverksdelar och byggsatser av stål enligt Byggproduktförordningen i EXC1 till EXC3.

Kvalitetscertifierat montage
Ranaverken är godkänd för montering av stålkonstruktioner i EXC1 till EXC3 enligt EN 1090-2 och Nordcerts certifieringsregler D.

Kvalitetscertifierad svetsning
Ranaverken är godkänd för svetsning av fackverksbalkar samt bärverksdelar och byggsatser av stål enligt ISO 3834-2.

Kvalitets- och miljöpolicy
Ranaverken har antagit en miljö- och kvalitetspolicy som genomsyrar hela företagets produktion och där personalen återkommande utbildas för att ha kännedom om, samt följa företagets riktlinjer inom miljö och kvalitet.

Maskinleverantörernas Förening
Ranaverken är medlem i MaskinLeverantörernas förening.
En trygghet för dig vid en maskinaffär.
För mer info: www.maskinleverantorerna.se

BESÖK OSS

Ranaverken AB
Köpmansgatan 48
534 92 TRÅVAD

KONTAKT

Tel: 0512-292 00 rana@ranaverken.se