samlad kompetens
under ett tak

Sedan starten 1962 har vår ambition alltid varit att tillfredsställa våra kunders behov. Vårt Affärsmannaskap präglas stark av vårt ursprung i det lilla lantbrukarsamhället där tillit och prestigelösa samarbeten är en förutsättning. På den grunden bygger vi vår relation till våra kunder, leverantörer och inte minst till våra anställda.

3

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

Ranaverken arbetar inom två affärsområden: Lantbruk och Stålbyggnad. Gemensamt
för våra affärsområden är att vi strävar efter att skapa hållbara lösningar, genom att vara
ledande inom kvalitet, miljö och säkerhet. Våra respektive affärsområden är idag en av de
marknadsledande aktörerna inom sin bransch.

LANTBRUK

Konjunktur, väder och starka miljöargument gör att en modern
lantbrukare måste hålla sig med en högst funktionell maskinpark.

STÅLBYGGNAD

Affärsområde Stålbyggnad arbetar inom tre produktområden:
Stålbyggnader, Stålstommar och Fackverksbalkar.

NYHET – STÅLBYGGNAD

Nu publiceras Ranas egna EPD där du bland annat hittar specifik klimatdata för Ranaverkens stålbyggnadsprodukter. I och med de stora satsningar vi redan gjort i den egna verksamheten ihop med en stor andel återvunnen stålråvara har vi lyckats få ner GWP-värdet till 1,34. Alltså blir vårt utsläpp 1,34kg CO2e per kilo producerat stål i en bransch där det annars kan ligga upp emot 3kg CO2e per kilo, något som vi är mycket stolta över!

JOBBA HOS OSS

 

VÅR HISTORIA

1962 startar tillverkning med oljetankar till oljebrännare i villor. Idag många årtionden senare har våra affärsområden Stålbyggnad och Lantbruk växt till att vara en av dem största inom sina respektive marknader.

BYGG FRAMTIDEN TILLSAMMANS
MED OSS – LEDIGA TJÄNSTER

 

 

MILJÖ & KVALITET

Ranaverken är en del av vår globala miljö och vi påverkas hela tiden, direkt eller indirekt, av de förändringar vi åstadkommer i samhället eller på vårt ekosystem.
De senaste åren har vi investerat tungt och jobbat hårt på att minska våra utsläpp. Totalt har vi minskat våra årliga utsläpp med:

Kilo lösningsmedel genom att gå över till ett vattenburet färgsystem.

%

Av elen vi förbrukar kommer från förnyelsebara energikällor.

Kilo CO2 genom att konvertera bort 200 kubik fossila bränslen till fördel för biobränslen.

VI STÖDJER ALL FORM AV RÖRELSE & GEMENSKAP

Vår filosofi är oerhört enkel: Att röra på sig och vara en del av en gemenskap är bra för såväl vår fysiska som psykiska hälsa. 

Därför vurmar vi lite extra för föreningslivet i Sverige och för en aktiv arbetsplats med aktiva medarbetare. Vi ger alla chansen att hitta sin grej genom prova-på-­pass, teknikträningar och lopp.

BERGSKLÄTTRING SMÖGENS HAVSBAD

VI STÖDJER ALL FORM AV RÖRELSE & GEMENSKAP

 

Vår filosofi är oerhört enkel: Att röra på sig och vara en del av en gemenskap är bra för såväl vår fysiska som psykiska hälsa. 

Därför vurmar vi lite extra för föreningslivet i Sverige och för en aktiv arbetsplats med aktiva medarbetare. Vi ger alla chansen att hitta sin grej genom prova-på-­pass, teknikträningar och lopp.

 

BERGSKLÄTTRING SMÖGENS HAVSBAD

MILJÖ & KVALITET

 

Ranaverken arbetar utifrån en miljöpolicy som genomsyrar hela vår verksamhet.  Ambitionen är framställa produkter och tjänster med hög kvalitet, och samtidigt ta största möjliga hänsyn till vår omgivning och miljö.

VI JOBBAR MED HÅLLBARHET UTAN KLYCHOR

Ranaverken är en del av vår globala miljö och vi påverkas hela tiden – direkt eller indirekt – av de förändringar vi åstadkommer i samhället eller på vårt ekosystem. Bygg- och anläggningssektorn inklusive fastighetssektorn står idag för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Ska vi som företag och bransch klara målet att nå ett netto nollutsläpp av växthusgaser, måste vi våga göra klimat- och miljösatsningar inte bara för samhället och världen utan också för affären. Dem senaste åren har vi investerat tungt och jobbat hårt på att minska våra utsläpp. Totalt har vi minskat våra årliga utsläpp med:

Ton CO2, genom att konvertera bort 200 kubik fossila bränslen till fördel för biobränslen.

%

Av elen vi förbrukar kommer från förnyelsebara energikällor.

Ton lösningsmedel genom att gå över till ett vattenburet färgsystem.

VI STÖDJER KLASSJOGGEN OCH
ANDRA LOKALA EVENEMANG

BESÖK OSS

Ranaverken AB
Köpmansgatan 48
534 92 TRÅVAD

KONTAKT

Tel: 0512-292 00
rana@ranaverken.se