HISTORIA

Ranaverkens historia startar 1962 då Ranaverkens Svets och smide bildades i Tråvad och började tillverka oljetankar till oljebrännare i villor. Relativt fort avtog tillverkningen av oljetankar och parallellt började tillverkningen av lättviktsbalkar i stål med veckad liv plåt – den klassiska Ranabalken och affärsområdet stålbyggnad var fött.

I takt med den vikande tillverkningen av oljetankar utvecklades även tillverkningen av tankar till gödseltunnor och affärsområde lantbruk etablerades. Idag många årtionden senare har våra affärsområden Stålbyggnad och Lantbruk växt till att vara en av dem största inom sina respektive marknader.

1962
Startade Ranagårdens Svets och Smide i Tråvad.

1974
Bertil Höksten köper upp Ranagårdens Svets och Smide av Mats Andersson. Bolaget ombildas till ”Ranagårdens Svets AB” och därefter till” AB Ranaverken”.

1979
Köps VAMO i Larv, som tillverkar jordbearbetningsmaskiner. Säljare är Fabrikör Ingemar Jakobsson och söner. Man har på den tiden en expansiv tillverkning av VAMO harvar, tallriksredskap, kultivatorer och vältar.

1986
Köps företaget AB Bruno Petersson (STAR) i Vara. Hela tillverkningen flyttas till egna fabrikslokaler i Larv och Kvänum. En framgångsrik tillverkning av flytgödsel tankvagnar med tillbehör expanderar kraftigt och ny teknik införs.

1987
Tillverkningen och försäljningen av stålstommar och takbalkar expanderar kraftigt.

1993
Byter bolaget ägare och ändrar namnet till Ranaverken i Tråvad AB.

1994
Expanderar affärsområdet Lantbruk ytterligare med köpet av Tråvads Pumpindustri AB med märkesnamnet RANA.

1997
Företagsnamnet ändras till enbart Ranaverken AB. Samtidigt köps företaget LK-Verkstad AB i Linghem, Östergötland (Hillspridaren). Nya produktionslokaler byggs till i Tråvad för att klara monteringen av maskiner.

2001
Kontoret i Tråvad börjar bli för trångt och byggs om. Ett välbehövligt tillskott av nya kontorsrum samt en ny modern konferensanläggning uppförs. Nu får man bättre och mer ändamålsenliga lokaler för såväl konstruktion som försäljning och ekonomiavdelning.

2003
Vår nuvarande ägare Per Kjellström blir nu ensam ägare och VD för Ranaverken. Såväl lantbruk som byggverksamheten expanderar.

2004
Köps OLBY-maskiner AB i Skövde upp. Verksamheten flyttas till Rådene och Tråvad.

2006
Tillverkas den sista RANABALKEN. Produktionen ställs om och man växlar över hela sortimentet av takbalkar till enbart Fackverksbalkar.

2009
Nya produktionslokaler uppförs vid produktionsanläggningen i Tråvad, som därmed byggs ut med hela 2 100 m². Kapaciteten på produktionen av tak balkar ökar rejält, tack vare bättre logistik.

 

2012
Ranaverken AB får en ny VD 1 jan. 2012, Per Fahlgren. Företaget fyller 50 år och det firades med pompa och ståt.

2013
Ranaverken bygger om och bygger ut med ny matsal, omklädningsrum och kontorslokaler. Byggnaden står färdig hösten 2013. Produktionsyta för fackverksbalkar byggs ut och förlängs. Ny svetsavdelning för tankar och tankvagnar uppförs i befintliga lokaler.

2014
En plan för en mer hållbar framtid skapas. Resan på en grönare väg påbörjas.

2016
Vi påbörjar ett stort arbete med att byta ut alla traverser i vår fackverksproduktion. Detta innebär också omfattande förstärkningar av befintligt tak, arbetet utförs utanför ordinarie arbetstid.

2018
Efter markköp av intilliggande fastighet beviljas bygglov för om och tillbyggnader av en ny verkstadsdel.
Gårdsplanen expanderas och effektiviseras vilket bidrar till en högre kapacitet att lagerhålla material och färdiga produkter.
Vi beviljas bidrag ifrån Klimatklivet, Naturvårdsverkets arbete med att reducera CO2.

2019
Utbyggnaden står klar och vi bygger en ny värmecentral, all fossil eldningsolja försvinner och som minskar våra utsläpp med 576 000 kg CO2 årligen. Vi bygger om hela vårt värmesystem till ett vattenburet system, vi investerar i nya ventilationsaggregat med värmeåtervinning, vi investerar också i nya filteraggregat för rening av svetsrök.
Den inre miljön har nu förbättrats avsevärt.

2020
Två nya målerier står klara vilka hjälper oss minska förbrukningen av lösningsmedel med 20 000 kg årligen.  Våra fackverk målas numera enbart med vattenburna färger.
Vi bygger om vissa delar av våra kontorsutrymmen för att skapa modernare och effektivare arbetsytor.

2022
Vi utökar parkeringen och genomför samtidigt installation av elbilsladdare. Ambitionen är att göra vår fordonsflotta helt fossiloberoende.

 

BESÖK OSS

Ranaverken AB
Köpmansgatan 48
534 92 TRÅVAD

KONTAKT

Tel: 0512-292 00
rana@ranaverken.se