samlad kompetens under ett tak

Sedan starten 1962 har vår ambition alltid varit att tillfredsställa våra kunders behov. Vårt Affärsmannaskap präglas stark av vårt ursprung i det lilla lantbrukarsamhället där tillit och prestigelösa samarbeten är en förutsättning. På den grunden bygger vi vår relation till våra kunder, leverantörer och inte minst till våra anställda

 

Våra affärsområden

Ranaverken arbetar inom två affärsområden: Lantbruk och Stålbyggnad. Gemensamt för våra affärsområden är att vi strävar efter att skapa hållbara lösningar, genom att vara ledande inom kvalitet, miljö och säkerhet. Våra respektive affärsområden är idag en av de marknadsledande aktörerna inom sin bransch.

LANTBRUK

Konjunktur, väder och starka miljöargument gör att en modern lantbrukare måste hålla sig med en högst funktionell maskinpark.

STÅLBYGGNAD

Affärsområde Stålbyggnad arbetar inom tre produktområden: Stålbyggnader, Stålstommar och Fackverksbalkar.

VÅR HISTORIA

1962 startar tillverkning med oljetankar till oljebrännare i villor

TRYGGARE BLIR DE INTE

Visste du att Ranaverken är ett familjeägt företag beläget i Tråvad? Idag är vi 110 medarbetare på Ranaverken. Vi växer och är därför i ständigt behov av fler medarbetare, vi söker dig som drivs av utmaningar och vill vara delaktig med ny energi, infallsvinklar och lösningar.

LEDIGA TJÄNSTER

Bygg framtiden
tillsammans med oss

MILJÖ & KVALITET

Ranaverken arbetar utifrån en miljöpolicy som genomsyrar hela vår verksamhet.  Ambitionen är framställa produkter och tjänster med hög kvalitet, och samtidigt ta största möjliga hänsyn till vår omgivning och miljö. 

VI JOBBAR MED HÅLLBARHET UTAN KLYCHOR

Ranaverken är en del av vår globala miljö och vi påverkas hela tiden – direkt eller indirekt – av de förändringar vi åstadkommer i samhället eller på vårt ekosystem. Bygg- och anläggningssektorn inklusive fastighetssektorn står idag för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Ska vi som företag och bransch klara målet att nå ett netto nollutsläpp av växthusgaser, måste vi våga göra klimat- och miljösatsningar inte bara för samhället och världen utan också för affären. Dem senaste åren har vi investerat tungt och jobbat hårt på att minska våra utsläpp. Totalt har vi minskat våra årliga utsläpp med:

Ton CO2, genom att konvertera bort 200 kubik fossila bränslen till fördel för biobränslen.

%

Av elen vi förbrukar kommer från förnyelsebara energikällor.

Ton lösningsmedel genom att gå över till ett vattenburet färgsystem.

Vi stödjer klassjoggen och andra
lokala evenemang

BESÖK OSS

Ranaverken AB
Köpmansgatan 48
534 92 TRÅVAD

KONTAKT

Tel: 0512-292 00 rana@ranaverken.se

RANAVERKEN

Sedan starten 1962 har vår ambition alltid varit att tillfredsställa våra kunders behov. Vårt Affärsmannaskap präglas stark av vårt ursprung i det lilla lantbrukarsamhället där tillit och prestigelösa samarbeten är en förutsättning. På den grunden bygger vi vår relation till våra kunder, leverantörer och inte minst till våra anställda.